Altınhas Topluluğu olarak biz, sürdürülebilirlik kavramını; ekonomik, toplumsal ve çevresel olmak üzere üç ana başlıkta değerlendiriyoruz. Çevre, toplum ve ekonominin eşit bileşenler olduğunu ve birbirlerine bağlı olduklarını görmek, sürdürülebilir yaşamın en belirleyici noktasıdır. Bu üç bileşen birlikte ele alındığında sürdürülebilir yaşam için tüm şartlar bir araya geliyor.

Gezegenimizin ömrü tükeniyor ve ve toplumun çevre ile olan karşılıklı ilişkisini, ekonominin toplum içerisinde üstlendiği rolü anlamak bizim başlıca önceliğimiz. Altınhas Holding olarak gittikçe karmaşıklaşan toplumsal ve ekonomik sistemlerin doğal sistemler ile olan ilişkisini anlıyoruz. Ait olduğumuz yaşama dönmenin en önemli anahtarının sürdürülebilirlik olduğunu biliyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu anlayıştan hareketle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaşam alanlarını korumanın, gerçekleştirebileceğimiz en etkili eylem olduğuna inanıyoruz.

Image
Image

Altınhas Topluluğu olarak sürdürülebilir bir dünyanın yolunun, eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle eğitim kurumlarımızda da sürdürülebilirliğin ve çevre bilincinin önemini sürekli olarak gündemde tutuyoruz. Gelecek nesillere aktarmak istediğimiz en önemli mesaj, dengedir. Yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarda sürdürülebilir yaşamın anahtarının, doğa ve insan arasında yatan bir denge anlayışı olduğunu biliyoruz. Çevreye ve doğaya önem veren bir yaklaşımı benimseyerek çıktığımız yolculuğuuzda, yarattığımız sürdürülebilir ve kalıcı değerleri gelenekten geleceğe taşıyoruz.