Image

İşe Alım

Personel seçim kriterleri personelin objektif olarak sadece söz konusu işin görev tanımında belirtilen, gerekli yetenek, nitelik ve yetkinliklere dayanılarak seçilmesine, eğitilmesine, değerlendirilmesine ve terfisine olanak sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Aday başvuruları; Altınhas Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından güncellenen Personel Bilgi Bankası'nda takip edilir ve kayıt altına alınır. Yapılan başvuruların gizliliği esastır. Grup geneli ile ilgili kariyer olanakları performansa, bilgi ve beceri birikimine ve mevcut pozisyonun imkanlarına göre değişmekte olup, çalışanlara dikey ve yatay geçiş imkanı sağlanmaktadır. Bu anlamda Altınhas Grubu, yöneticilerini kendi içinden yetiştirme politikasını benimsemiştir. 500’den fazla çalışanı olan holdingin %64’ü kadın çalışan olup, çalışanların %95’i lisans ve üzeri eğitime sahiptir.

Image

Performans Değerlendirme

Altınhas Holding çalışanları; yaptıkları işte en iyi sonuçları alması için desteklenir. Böylece, Altınhas’lıların başarısı daha önce belirlenmiş objektif kriterler ve ortak oluşturulmuş hedefler doğrultusunda objektif olarak ölçümlenir.

Image

Kariyer Yönetimi

Altınhas Holding olarak önceliğimiz çalışanlarımızın mutlululuğudur. Bu önceliği de dikkate alarak, kurduğumuz geri bildirim ve iç danışmanlık sistemleri ile çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını en iyi şekilde destekleriz.

Image

Eğitim & Gelişim

Gelişim hiç bitmeyen bir süreçtir. Kurum olarak öğrenmenin sonsuzluğuna inanır ve daima gelişime önem veririz. Bu düşünce ile çalışanlarımızın iyileştirilmesine yönelik dizayn ettiğimiz gelişim programları ile sürekli iyileştirme ve gelişimi hedefleriz.

Image

Ücret ve Yan Haklar

Altınhas Holding’de ücret sistemi, çalışanlarımızın aldığı sorumluluklar, üstlendiği görevler ve iş tecrübelerini esas alır. Yüksek performansı ödüllendiren adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar modelimiz, alanında yetenekli ve başarılı insanları Altınhas Holding’e kazandırma düşüncesi ile kurgulanmıştır.