Image

Vega Okulları, "Zorlu Toprakların Güçlü Çocuklarını" Yetiştiriyor

Altınhas Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş’ın "Zorlu Topraklarda Güçlü Çocuklar Yetiştirme’’ felsefesiyle gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayat verdiği Vega Okulları, fark yaratan vizyonu, eğitim olanakları ve dünyaya entegre eğitim sistemiyle öğrencilerin geleceğine ışık tutuyor.

En büyük yatırımın eğitim olduğuna inanan Altınhas Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş’ın Altınhas Holding sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği, ismini gökyüzünün en parlak yıldızından alan Vega Okulları, tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, yüksek öğrenim standartlarını hedefleyen bir vizyonla, gelecekte başarılarıyla çevresini aydınlatacak öğrenciler yetiştiriyor.

İstanbul’da Bahçeşehir ve Kurtköy lokasyonlarında konumlanan Vega Okulları, köklerinde Türkiye’yi dünyaya entegre ederek eğitime başlıyor. 3 boyutlu teknolojiyle eğitim verilen Vega Okulları, yetiştirdiği her bir öğrenciye kanatlarıyla uluslararası düşünebilme yetisi kazandırıyor.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı

"Normal şartlar altında her çocuk her şeyi öğrenebilir; ancak her çocuk farklı şekilde öğrenir!" şeklinde özetlenebilecek Öğrenme Stillerini benimsemiş bir eğitim kurumu olan Vega Okullarında 2. sınıftan itibaren öğrencilerinin öğrenme stili (görsel, işitsel, dokunsal ya da kinestetik) uluslararası bir testle tespit ediliyor. Öğrenim süreçlerinin öğrencilerinin öğrenmedeki farklılıklarını dikkate alarak yapılandırıldığı kurumda ve öğrenciler için maksimum öğrenme ortamı sağlanıyor.

"Portfolyo" ile fark yaratan öğrenciler

Vega Okulları, Benim Portfolyom isimli uygulamasıyla öğrencilerinin bireysel farkındalıklarını artırmak ve tüm başarı, beceri ve kişisel özelliklerini bir sunum dosyasına dönüştürüyor. Böylelikle öğrencilerine tam donanımlı birer birey olabilme, akranları ile dünya standartlarında rekabet edebilme ve kendi alanlarında lider olabilme şansı tanırken ve tüm bu beceri ve başarılarını sertifika, ödül, karne, rapor gibi dokümanlarla kanıtlayabilme imkanı da sunuyor.

"International Corner" kapıları yurt dışına açılıyor

Vega Okullarında öğrenciler hem yurt içinde hem de yurt dışında fark yaratacakları 21. yy becerilerine sahip dünya vatandaşları olarak yetişiyor. Eğitimin en önemli parçalarından birinin yabancı dil olduğu bilinciyle tüm öğrencilerin dil gelişimi desteklenirken yapılan uluslararası anlaşmalar ile öğrencilere ihtiyaç, hedef ve bütçelerine en uygun olan yurt dışı eğitim seçenekleri de sunuluyor.