Image

Öğrencilerin Kendi Ayakları Üzerinde Durabilecekleri Bir Eğitim Anlayışı

Altınhas Holding’in "Türkiye ve Dünya için model alınabilecek bir eğitim anlayışı" vizyonuyla yola çıkan eğitim kurumu Vega Okulları, "Türkiye için iyi bir vatandaş, dünya için iyi bir insan" yetiştirme hedefiyle öğrencilerini eğitiyor. Bu çerçevede öğrencilerine iyi bir akademik eğitim veren VEGA Okulları, bir yandan da yabancı dilden yeteneklerinin keşfine kadar uzanan toplum içine çıktıklarında kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir eğitim anlayışıyla hareket ediyor.

Özellikle ana dilini çok iyi kullanan, en az iki yabancı dilde ana dil yeterliliğinde iletişim kurabilen, akademik olarak güçlü, sosyal ve sportif alanda donanımlı, çağdaş, değer sistemi gelişmiş, sosyal sorumluluklar üstlenen başarılı bir nesil yetiştirme hedefiyle eğitim felsefesini şekillendiren Vega Okulları, deneyimli ve gelecekten beklentisi olan öğretmenler sayesinde, öğrencilerin kişisel gelişimine önem vererek, onların düşüncelerini zorlayıp tatlı bir rekabet ortamı yaratarak ileri bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamaya çalışıyor.

Kökler’den Gelen İlke ve Değerler, Kanatlar’daki Güçle Yükselen Gençler

Vega Okulları, "Kökler ve Kanatlar" olarak adlandırdığı programıyla hem köklerimizden gelen ilke ve değerleri hem de evrensel boyutta düşünmeyi sağlayan eğitim sistemi doğrultusunda gençlerini yetiştiriyor.

Kültürün, bireyler için yol gösteren bir ışık niteliğinde olduğu inancıyla Vega Okulları, öğrencilerinin ülkelerin kültürüne saygı gösterme ve farkında olmanın ötesinde bunları anlamalarını ve takdir etmelerini sağlamaya çalışıyor.

En Büyük Yetenek, Yeteneği Keşfetmek

Öğrencilerinin yetenekleri doğrultusunda bir kariyer haritası çıkararak bu yolda eğitim almalarını önemseyen Vega Okullarında öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesine yönelik çalışmalar, daha anasınıfındayken başlıyor.

Çocuklarının geleceklerindeki mutluluğun, doğru meslek seçiminde, dolayısıyla eğitim hayatlarına başladıkları andan itibaren doğru bir kariyer planlamasıyla mümkün olabileceği inancıyla eğitim hizmetlerini sürdüren Vega Okulları, öğrencilerinin gelecekte "keşke" dememeleri için ilgi alanlarını belirleyip güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarına odaklanarak velilere de çocuklarını doğru yönlendirebilmeleri için sık sık bir araya geliyor.

360 Derece Eğitim

Temel eğitime ek olarak Vega Okulları; öğrencilerine bir hayvan çiftliği, ekolojik tarım alanları, trafik eğitim platformu, planetaryum veya bilgi yazılım eğitim gibi birbirinden farklı branşlarda imkanlar sunarak çepeçevre bir eğitim almalarını sağlıyor.

Okulda ayrıca görsel sanatlar eğitimi yaratıcılık üzerine inşa edilerek yapılan etkinliklerle öğrencilerin yaratıcılıkları destekleniyor, estetik duyguları geliştiriliyor ve sosyal gelişimine destek olunuyor. Örneğin seramik atölyeleri ve resim odaları ile öğrencilere bu anlamda her türlü olanağı sağlıyor.

Öğrencilerle spora amatör bir yaklaşımla başlayıp atletizm, basketbol, voleybol, okçuluk futbol, aikido ve eskrim gibi branşlarda profesyonel çalışmalar yapılıyor.